Årets Bogsamling 2018:
Biblioteket Frederiksberg

  • Kommer du tit og glad på dit lokale folkebibliotek for at låne bøger?
  • Kommer du til et bibliotek fyldt med gode bøger på hylderne?
  • Kommer du hjem med de bøger du søgte?
  • Kommer du måske endda hjem med andet og mere, end det du gik efter?

– det var de spørgsmål Danske skønlitterære Forfattere stillede landets læsere og lånere i efteråret 2018.

På baggrund af indstillingerne fandt en trepersoners jury frem til det bibliotek, som modtog prisen for Årets Bogsamling 2018.

Vinderen blev Biblioteket Frederiksberg som tildeltes 50.000 kr. øremærket til indkøb af endnu flere bøger til bibliotekets samling.
Andenprisen på 15.000 gik til Biblioteket Sønderborg og endelig gik tredjeprisen på 10.000 kr. til Viborg Bibliotek.

Juryen valgte Biblioteket Frederiksberg, fordi biblioteket på smukkeste vis lever op til kriterierne for at have en virkelig god bogsamling. Biblioteket Sønderborg og Viborg Bibliotek følger rigtig godt med, på trods af at indbyggertallene her er lavere.

”Vi er glade og stolte over at modtage anerkendelse for vores bogsamling, som er en så vigtig del af vores arbejde. At det er borgere på Frederiksberg, som har indstillet os til prisen gør os ekstra glade,” siger Tina Pihl, bibliotekschef på Biblioteket Frederiksberg.

Danske skønlitterære Forfattere modtog 150 indstillinger fordelt på både store og små folkebiblioteker fra hele Danmark. Indstillingerne afslører, at lånere landet over er rigtig glade for og meget engagerede i deres lokale bibliotek.

Blandt de bedste og mest personlige indstillinger fra lånerne valgte juryen tre. Som tak for deres nomineringer får Amalie Ploug fra Hedensted, Nana Jacobsen fra Frederiksberg og Sandra Bello fra Viborg tilsendt et boggavekort på henholdsvis 1.000 kr., 500 kr. og 300 kr.

Prisen blev overrakt til Biblioteket Frederiksberg ved en lille ceremoni på Hovedbiblioteket på Frederiksberg januar 2010.

Juryen bag den endelige udvælgelse af årets bogsamling bestod af forfatter og formand for Danske skønlitterære Forfattere, Peter Rønnov-Jessen, litteraturformidler på Gentofte Hovedbibliotek Christine Fur Fischer og litteraturredaktør på dagbladet Jyllandsposten, David Jacobsen Turner.

Årets bogsamling 2016:
Biblioteket Kulturværftet, Helsingør

Biblioteket Kulturværftet i Helsingør modtog i 2016 som det første bibliotek Danske skønlitterære Forfatteres nyindstiftede pris på 50.000 kr.
Prisen på 15.000 gik til Rønne Bibliotek og endelig gik tredjeprisen på 10.000 kr. til Åby Bibliotek i Aarhus.

Biblioteket Kulturværftet ved Helsingør havn er et moderne bibliotek med en imponerende solid og stor fysisk bogsamling, hvor ikke bare aktualitet, men også alsidighed og kvalitet er selvfølgelige pejlemærker. Tidens bestsellere og udfordrende ny og ældre kvalitetslitteratur står side om side på de mange hyldemetre. Samlingen har imponerende dybde og bredde – og matcher de store ambitioner i den Kulturhavn, det så smukt ligger i. Det udløste naturligvis mange indstillinger fra tilfredse lånere. Biblioteket Kulturvæftet får derfor 50.000 kr. til at købe endnu flere bøger for.

Adskillige biblioteker fra de større byer var med i opløbet om hovedprisen, men gode og fyldige bogsamlinger er i dén grad også vigtige for mindre samfund, fx på Bornholm. Rønne Bibliotek modtog derfor 15.000 kr.  Ligeledes kan filialbiblioteker have en bogsamling med en særlig kvalitetsprofil. Det har det århusianske lokalbibliotek i Åby, som modtog 10.000 kr. til indkøb af endnu flere bøger.

Interessen for prisen og bibliotekernes fysiske bogsamlinger har været overvældende. Juryen modtog hele 261 indstillinger fordelt på 102 store og små folkebiblioteker landet over. Nogle var lyrisk besyngende i beskrivelserne af det lokale biblioteks bogsamling, andre var kritiske over for nedskæringerne og kassationerne på deres eget bibliotek og indstillede i stedet nabokommunens langt bedre og mere righoldige.

Rigtig mange roste bibliotekarerne for deres arbejde med at formidle bøgerne, så læselysten smitter.

Blandt de bedste, sjoveste og mest personlige indstillinger har juryen valgt tre, som fik tilsendt et boggavekort som tak for deres indstilling. Sharon Zlotnik, Hørsholm – et på 1.000 kr. Rudi Staffeldt, Marstal, på 500 kr. og Lene Højstrup, der bor i Vallensbæk, men indstillede Albertslund Bibliotek, 300 kr.